Al Asmaul Husna

Nama Allah SWT adalah ismudz Dzat yang mengandung seluruh pengertian yang ada dalam Asmaul Husna.

Al Asmaul Husna berasal dari kata ismi (nama) dan husna (indah). Artinya nama-nama yang indah. Nama-nama tersebut hanya dimiliki dan disandang oleh Allah SWT. Jumlahnya sebanyak 99. Menurut Abdullah bin sani dalam bukunya Asmaul Husna dalam komentar, 76 nama dari Asmaul Husna terdapat dalam Al Quran, sedang yang 23 lainnya terdapat dalam hadis.

Adanya Asmaul Husna diterangkan dalam Al Quran, antara lain dalam Surat Thaha ayat 8: “Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia memiliki Al Asmaaul Husna (nama-nama baik yang indah).”

Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Diterangkan dalam Surat Al A’raf ayat 180: “Allah memiliki Asmaaul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.” Dijelaskan pula dalam sebuah hadis: “Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, yaitu seratus dikurangi satu. Barangsiapa menghafalkannya, akan masuk surga. Sesungguhnya itu witir (tidak genap). Dia menyukai witir itu,” (H.R. Imam Baihaqi)

Adanya Asmaul Husna secara rinci diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. sebagai berikut:

 • Ar Rahman,
  Yang Maha Pemurah kepada seluruh makhluk-Nya.

 • Ar Rahim,
  Yang Maha Penyayang kepada Hamba-Nya yang beriman.

 • Al Malik,
  Yang Maha Kuasa atas alam semesta.

 • Al Qudduus,
  Yang Maha Suci dari segala kekurangan.

 • As Salaam,
  Yang Maha Sejahtera. Dialah yang Mensejahterakan seluruh makhluk-makhluk-Nya.

 • Al Mu’min,
  Yang Mengaruniakan Keamanan.

 • Al Muhaimin,
  Yang Maha Memelihara

 • Al Aziiz,
  Yang Maha Perkasa.

 • Al Jabbar,
  Yang Kehendaknya tidak dapat diingkari.

 • Al Muttakabbir,
  Yang Memiliki Kebesaran.

 • Al Khaliq,
  Yang Maha Pencipta.

 • Al Baari,
  Yang Melepaskan, Dzat yang dapat menghasilkan suatu benda dari benda yang lain jenisnya dan menjaga keseimbangan dari segala sesuatu.

 • Al Mushawwir,
  Yang Menciptakan Rupa Makhluk.

 • Al Ghaffar,
  Yang Maha Pengampun.

 • Al Qahhaar,
  Yang Maha Perkasa, mampu memaksa makhluk-Nya untuk menjalankan kehendak-Nya.

 • Al Wahhaab,
  Yang Maha Pemberi Karunia.

 • Al Razzaaq,
  Yang Maha Pemberi Rejeki.

 • Al Fattaah,
  Yang Maha Pembuka (pintu rahmat).

 • Al Aliim,
  Yang Maha Mengetahui Segalanya.

 • Al Qaabidh,
  Yang Maha Menyempitkan Kenikmatan.

 • Al Baasith,
  Yang Maha Melapangkan rejeki dan kemudahan.

 • Al Khaafidh,
  Yang Merendahkan martabat Makhluk-Nya.

 • Al Raafi,
  Yang Meninggikan martabat Makhluk-Nya.

 • Al Mu’izz,
  Yang Maha Memuliakan makhluk-Nya.

 • Al Mudzil.
  Yang Maha Menghinakan makhluk-Nya.

 • As Samii’,
  Yang Maha Mendengar segala suara, tidak kecuali suara hati.

 • Al Bashiir,
  Yang Maha Melihat.

 • Al Hakam,
  Yang Maha Menetapkan.

 • Al ‘Adl,
  Yang Maha Adil.

 • Al Lathiif,
  Yang Maha Penyantun.

 • Al Khabiir,
  Yang Maha Mengetahui Segala Rahasia.

 • Al Haliim,
  Yang Maha Penyantun, Tidak cepat menjatuhkan hukuman kepada orang-orang berdosa.

 • Al Azhiim,
  Yang Maha Agung dari Segalanya.

 • Al Ghafuur,
  Yang Maha Pengampun.

 • Asy Syakuur,
  Yang Maha Pembalas jasa perbuatan-perbuatan baik hamba-Nya.

 • Al ‘Aliyy,
  Yang Maha Tinggi.

 • Al Kabiir,
  Yang Maha Besar.

 • Al Hafiizh,
  Yang Maha Penjaga.

 • Al Muqiit,
  Yang Maha Memelihara.

 • Al Hasiib,
  Yang Maha Pembuat Perhitungan.

 • Al Jaliil,
  Yang Memiliki Keagungan.

 • Al Kariim,
  Yang Maha Mulia.

 • Al Raqiib,
  Yang Maha Mengawasi.

 • Al Mujiib,
  Yang Maha Mengabulkan.

 • Al Waasi’,
  Yang Maha Luas.

 • Al Hakiim,
  Yang Maha Bijaksana.

 • Al Waduud,
  Yang Maha Pengasih.

 • Al Majiid,
  Yang Maha Mulia.

 • Al Baa’its,
  Yang Maha Membangkitkan.

 • Asy Syahiid,
  Yang Maha Menyaksikan.

 • Al Haqqu,
  Yang Maha Benar.

 • Al Wakiil,
  Yang Maha Memelihara.

 • Al Qawiyyu,
  Yang Maha Kuat.

 • Al Matiin,
  Yang Maha Kokoh.

 • Al Waliyy,
  Yang Maha Melindungi.

 • Al Hamiid,
  Yang Maha Terpuji.

 • Al Muhshil,
  Yang Maha Menghitung, mengetahui jumlah dan ukuran segala sesuatu.

 • Al Mubdi’,
  Yang Maha Memulai.

 • Al Mu’iid,
  Yang Maha Mengembalikan kehidupan makhluk-Nya.

 • Al Muhyii,
  Yang Maha Menghidupkan.

 • Al Mumiitu,
  Yang Maha Mematikan.

 • Al Hayyu,
  Yang Maha Hidup.

 • Al Qayyuum,
  Yang Maha Mandiri.

 • Al Waajid,
  Yang Maha Menemukan apa yang dikehendaki-Nya.

 • Al Maajid,
  Yang Maha Mulia.

 • Al Wahiid,
  Yang Maha Tunggal/Esa.

 • Al Ahad,
  Yang Maha Esa.

 • Ash Shamad,
  Yang Maha Dibutuhkan.

 • Al Qaadir,
  Yang Maha Kuasa.

 • Al Muqtadir,
  Yang Maha Berkuasa.

 • Al Muqaddim,
  Yang Maha Mendahulukan,

 • Al Mu’akhkhir,
  Yang Maha Mengakhirkan.

 • Al Awwal,
  Yang Maha Permulaan.

 • Al Aakhir,
  Yang Maha Akhir.

 • Az Zhaahir,
  Yang Maha Nyata.

 • Baathin,
  Yang Maha Ghaib.

 • Al Waali,
  Yang Maha Memerintah.

 • Al Muta’aalii,
  Yang Maha Tinggi.

 • Al Barii,
  Yang Maha Dermawan.

 • At Tawwaab,
  Yang Maha Menerima Tobat.

 • Al Muntaqim,
  Yang Maha Penyiksa.

 • Al Afuww,
  Yang Maha Pemaaf.

 • Ar Ra’uuf,
  Yang Maha Pengasih.

 • Malikul Mulk,
  Yang Maha Menguasai Kerajaan.

 • Dzul Jalaali Wal Ikram,
  Yang Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan.

 • Al Muqsith,
  Yang Maha Adil.

 • Al Jamii’,
  Yang Maha Pengumpul.

 • Al Ghaniyy,
  Yang Maha Berkecukupan.

 • Al Mughnii,
  Yang Maha Pemberi Kekayaan.

 • Maani,
  Yang Maha Mencegah.

 • Adh Dhaarr,
  Yang Maha Pemberi Derita.

 • An Nafii’,
  Yang Maha Pemberi Manfaat.

 • An Nuur,
  Yang Maha Bercahaya.

 • Al Haadii,
  Yang Maha Pemberi Petunjuk.

 • Al Baadii,
  Yang Maha Pencipta.

 • Al Baaqii,
  Yang Maha Kekal.

 • Al Waarits,
  Yang Maha Pewaris.

 • Ar Rasyiid,
  Yang Maha Pandai.

 • As Shabuur,
  Yang Maha Sabar.

  Posted with WordPress for BlackBerry.

  Advertisements
 • Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s